the blog edition

Colofon

Raqs wa Risala is een vakblad voor oriëntaalse dans.

Met artikelen over alle onderwerpen die buikdanseressen belangrijk vinden: achtergronden van de dans, workshops, voorstellingen, wedstrijden, feesten, reizen, kostuums, muziek, boeken, dvd’s en buikdans op het Internet. Veel interviews met vakgenoten.

Redactie: Judith Scheepstra, Peter Verzijl, Marjan Kleinen

Artikelen kunt u sturen naar mata.kucing46@yahoo.com. De redactie beslist of een artikel wordt geplaatst.

© Het copyright van het materiaal in dit blad berust bij de makers. Niets uit het blad mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker.

Het maken van printjes voor eigen gebruik is toegestaan.

ISSN: 2210-3074